Företaget

Domfors Kulturmiljö drivs av Hanna Domfors med tjugo års erfarenhet som yrkesverksam byggnadsantikvarie . I min yrkesroll har jag arbetat brett inom kulturmiljöområdet. Närmast kommer jag från Norrköpings kommun och uppdraget som stadsantikvarie, vilket gav mig djup insyn i hela samhällsbyggnadsprocessen. Innan dess har jag mångårig erfarenhet från länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet och museisektorn samt som privatpraktiserande konsult, se nedan.

Genom uppdrag och anställningar har jag byggt upp min kulturmiljökompetens så att jag fått god kännedom om kulturmiljösektorns olika verksamheter och krav utifrån Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen, sakkunniguppdrag och antikvarisk medverkan. Jag är även väl insatt i de olika bidragssystemen för kulturmiljöområdet exempelvis kyrkoantikvarisk ersättning och byggnadsvårdsbidrag .

Erfarenhet
2014-2020     Norrköpings kommun. Stadsantikvarie.
2012-2014      Tyréns AB. Byggnadsantikvarie.
2013                   Länsstyrelsen i Östergötlands län. vikarierande handläggare
byggnadsvårds bidrag.
2009-2012      NIRAS Sweden AB. Byggnadsantikvarie.
2006-2008     Riksantikvarieämbetet, Samhällsavdelningen. Utredare och
vikarierande handläggare av miljömålsfrågor.
2005-2006     Jämtlands läns museum. Projektledare Interreg III A Sverige – Norge.
Projektet Byggnadstradition i Gränstrakter.
2001-2005      Länsstyrelsen i Örebro län. Byggnadsantikvarie och projektledare.

Utbildning
2012                    Sakkunnig avseende kulturvärden, KUL 2, Approvus.
2009                   Grundkurs AMA HUS 08, Ega 2009.
2000                   Entreprenadjuridik, Göteborgsuniversitet 2000
1997-2001        Fil. mag. i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program